تزیینات نمدی یونیک Unique این وبلاگ رو ساختم برای فروش کارهای نمدی که با عشق و دقت فراوان میسازم من که عاشقشون هستم مطمئن هستم شما هم دوستشون دارید .. ممنون از شما که بازدید و خرید می کنید .. آدرس ایمیل برای ارسال سفارش ها parya_557@yahoo.com شماره تماس ، تلگرام و واتس آپ برای سفارش : 09198406537 اینستا :Handmade_felt_decoration http://felt-decoration.mihanblog.com 2020-07-09T11:31:14+01:00 text/html 2017-03-06T19:45:01+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند سفارشات تحویل داده شده به مشتری ...(4) http://felt-decoration.mihanblog.com/post/47 <div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">260-اینم عکس مربوط به نوروز 96:</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><br></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/skf3_picsart_04-30-10.16.38.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">259-سفارش یه مامان گل از زنجان:</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/92tg_photo_2017-05-03_19-49-16.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">258-سفارش مامان دوقلوها از تهران:</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zl8s_photo_2017-03-06_23-03-20.jpg" alt=""></div> text/html 2015-05-10T15:33:17+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند سفارشات تحویل داده شده به مشتری ...(3) http://felt-decoration.mihanblog.com/post/44 <div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">257-و اینم عروسک دوست داشتنی ممول 30 سانتی اینم سفارش یه مامان مهربون به دخمل نازش که عاشق کارتون ممل هست&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yual_img_20170206_135424.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">256-اینم یه جامدادی ناز هدیه یه بچه مدرسه ای گل از طرف مامان اش..</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/eo4q_img1485781051344.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">255-</b><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ریسه اسم &nbsp;سفارش یه مامان گل از کرج</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kz7h_img_20170125_114120.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">254-</b><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ریسه اسم و گیفت&nbsp;</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">سفارش مشتری گلم امون از اهواز..</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/gstk_photo_2017-01-28_09-25-55.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">253-</b><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">عروسک طوطی 20 سانتی</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">سفارش مشتری عزیزم امون از تهران..</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xy4z_photo_2017-01-28_09-26-01.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">252-</b><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">سفارش سمیه جون از کرج</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ریسه اسم دختر گل اش..</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pyd7_inshot_۲۰۱۷۰۱۲۵_۱۱۴۵۴۴.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">251-</b><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">جا کنترلی طرح جغد&nbsp;</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">سفارش خانم احمدی از تهران</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/82my_2017-01-07-10-46-52-344.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">250-&nbsp;</b><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">سفارش خانم لطیف از قم&nbsp;</b></div><div><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تکه های آماده دوخت برای بچه های مدرسه اشون:</b></font></div><div><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dywm_2016-12-28-16-48-40-168.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ry7h_2016-12-28-16-50-19-976.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fftl_2016-12-28-16-53-25-771.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8h3_2016-12-28-16-56-28-705.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/drjh_2016-12-28-16-59-56-083.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/r3c_2016-12-28-17-03-50-522.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/euf9_2016-12-28-17-06-12-913.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/iirs_2016-12-28-17-07-39-641.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5z3u_2016-12-28-17-10-50-455.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bog2_2016-12-28-17-11-54-930.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wcs_2016-12-28-17-14-32-185.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7l7d_2016-12-28-17-15-39-483.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vuyw_2016-12-28-17-39-42-653.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/icsq_2016-12-28-17-41-29-952.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/icsq_2016-12-28-17-41-29-952.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/p7bw_2016-12-28-17-43-15-440.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ua29_2016-12-28-17-44-49-222.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/v0m_2016-12-28-18-00-13-592.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kwdc_2016-12-28-18-02-38-092.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ns1v_2016-12-28-18-04-28-317.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4u7q_2016-12-28-18-06-16-140.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/aypt_2016-12-28-18-08-24-011.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/iuby_2016-12-28-18-34-28-987.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">249-&nbsp;</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">سفارش آقای ترابی از تهران:</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yhfp_photo_2016-12-03_17-01-56.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">248- سفارش های آوا عزیز از کرج:</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>آویز رخت نی نی تزیین روی لباسشویی:</b></font></div><div><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hf7y_426020157_31667.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">زیر لیوانی طرح گربه :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0kp3_426115539_165142.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">کاور دستگیره گاز :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wrqz_426301301_164989.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">و &nbsp;اینم کل سفارش ها&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ql6c_426137310_32360.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">247-آویز ماشین مدل خرس به سفارش مشتری ( مدل های دیگه نیز قابل ساخت است )</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/gveh_picsart_۱۰-۱۵-۰۸.۳۰.۰۷.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">246-عروسک جدید تزیینات نمدی یونیک به سفارش مشتری:</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8h1k_picsart_۱۰-۰۱-۱۰.۲۳.۵۹.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">245-آویز ماشین و جاکلیدی طرح پروانه به سفارش مشتری :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9joi_img_20160925_091339.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">244- حلقه زیبای مینیون ها :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7z0_img_20160823_193459.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">243- سفارش یکی از مشتری های عزیزم 20 عدد گیفت دندونی :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9hju_picsart_۰۹-۱۱-۱۱.۱۹.۱۱.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">242- حلقه مدل خرس ملورین عزیز به سفارش مامان گل اش&nbsp;</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/t3zf_picsart_1468053465809.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">241- ریسه اسم و آویز به سفارش مشتری :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/uknu_img_20160622_150934.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/de_img_20160622_150930.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">240- حلقه &nbsp;زیبای نمدی . مدل پسرونه (وسایل نقلیه)</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ztb4_img_20160521_113256.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><br></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">239- حلقه زیبای نمدی . حیوانات جنگل</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/u0nh_img_20160507_174355.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">238- گیفت های دندونی:</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/g87o_img_20160507_174351.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ta7b_img_20160507_174359.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">237- کاردستی برای بچه &nbsp;مدرسه ای ها&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/mx0_img_20160507_174427.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">236-عروسک انگشتی و جا کلیدی:</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/expr_img_20160507_174347.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ur0w_img_20160507_174343.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">235-آویز جزیره حیوانات:</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lvg7_img_20160507_174300.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">234-عروسک به سفارش مشتری:</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1vr8_img_20160404_231457.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">233-سفارش جهیزیه:</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">مگنت های یخچالی و دستگیره گاز:</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/36jw_picsart_۰۳-۱۶-۱۰.۲۰.۳۸.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/y48p_picsart_۰۳-۱۶-۱۰.۳۲.۱۰.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">دستگیره یخچال :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ambv_picsart_۰۳-۱۶-۱۰.۴۲.۱۴.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yt9n_img_20160404_235800_(3).jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">آویز های رودری :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/uvhr_picsart_۰۳-۱۶-۱۰.۴۷.۰۷.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">232-تزیینات گل ماشین عروس:</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">سفارش یه عروس خانم گل :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2231_picsart_۰۳-۰۵-۱۱.۴۷.۴۵.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yf5_picsart_۰۳-۰۵-۱۱.۵۴.۲۴.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">231- جا کلیدی طرح &nbsp;خاتون :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/nj0_picsart_۰۲-۰۳-۰۸.۲۸.۱۳.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">230- آویز &nbsp;اسم یونا کوچولو به سفارش مامان خوش سلیقه اش:</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/t4zn_img_۲۰۱۶۰۱۲۴_۲۲۲۴۰۳.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">229- گیفت های تولد یه نی نی ناز :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/o6zi_img_۲۰۱۶۰۱۲۰_۱۹۲۰۱۷.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4k_img_۲۰۱۶۰۱۲۰_۱۹۰۸۲۲.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/egu8_img_۲۰۱۶۰۱۲۰_۱۹۰۵۵۴.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8eyy_img_۲۰۱۶۰۱۲۰_۱۹۰۴۴۲.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ufkn_img_۲۰۱۶۰۱۲۰_۱۸۵۹۵۳.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">228- تولد پسرم با تم Minion همراه با گیفت تولد مهمونها :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cxci_picsart_۰۱-۰۹-۰۲.۳۷.۳۱.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">227- آویز نمدی :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">(بالرین ها)</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/q5ha_picsart_۱۲-۱۴-۰۶.۳۱.۱۰.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">226- حلقه دندونی :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">( هدیه من به دکتر دندانپزشکم&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif">&nbsp;<b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">خوشحالم که دوست اش داشت &nbsp;من کارامو با عشق میسازم و این عشق رو به صاحب ساخته های نمدی نیز منتقل میکنم&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;)</b></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9834_picsart_۱۲-۱۴-۰۹.۴۹.۴۲.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">226- آویز نمدی :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">( ابر و ستاره ها و نی نی ..دخترونه)</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/agaz_picsart_۱۲-۱۴-۰۶.۳۳.۱۴.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">225- تابلو های نمدی کیتی :</b></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1d8x_picsart_۱۲-۱۴-۰۶.۵۷.۵۱.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xifw_picsart_۱۲-۱۴-۰۶.۲۴.۱۹.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yxuq_picsart_۱۲-۱۴-۰۶.۲۵.۲۳.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b>224- گیفت های دندونی:</b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0ul2_picsart_1444238072939.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b>223-حلقه طرح پو و دوستان :</b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/k2re_picsart_1444236465921.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b>222-مگنت های آشپز و جا کلیدی :</b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3v43_picsart_1444236074172.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><br></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b>221-گیفت و عروسک های نمدی :</b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/szde_picsart_1444736990493.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1ben_picsart_1444737200516.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/y9sm_picsart_1444737404540.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b>220-آویز نمدی: &nbsp;(جزیره حیوانات )</b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kgnr_picsart_1444736564206.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b>219- حلقه شیک نمدی آرشا کوچولو:</b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/c9t09yoowg7thygduxvd.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b>218- ربات و جا کلیدی های سفارشی :</b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/3yvlu2tmd94k265osnri.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/xlpm6trgyo1uejpyq8ei.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b>217- تل و عروسک های نمدی :</b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/gqzwu6cvszv0aqn2vs6e.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/w7veqz7wfbxle1h6ir3u.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b>216-تکه های آماده دوخت :</b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/65a05maydolyyx825buj.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b>215-آویز ماه کیتی با سبک جدید :</b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/j5tbyn57dtpujbgkeus2.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><br></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b>عکس های ارسالی مشتری های عزیز از سفارش هایی که براشون ارسال شده:</b></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#993399"><b><br></b></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/w4cy_img-20150721-wa0003.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">214- آویز رنگین کمان و قطره ها :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2rt3_img_۲۰۱۵۰۷۲۲_۰۹۲۹۳۶.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">213- ریسه حیوانات نمدی برای نصب روی لوستر:</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0urw_img_۲۰۱۵۰۷۱۳_۱۱۳۴۰۹.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/skly_img_۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۴۲۸۵۰.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">212-حیوانات نمدی برای نصب روی پرده و عروسک انگشتی :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zk36_img_۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۵۵۲۴۷.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">اینم نمایی از کل سفارش :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fyvj_img_۲۰۱۵۰۷۱۳_۱۱۳۶۱۶.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">211- ریسه اسم آترین :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yxbi_img_۲۰۱۵۰۷۰۷_۱۳۳۱۵۱.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">210-قاب عکس با طرح زرافه :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lir_img_۲۰۱۵۰۷۰۷_۱۲۴۲۴۵.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">209-آویز ماه و کیتی :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xbrc_img_۲۰۱۵۰۷۰۵_۰۹۴۵۲۹.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">208-تیکه های آماده دوخت فرشته های مهربون :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wea9_img_۲۰۱۵۰۶۲۸_۱۳۲۲۴۱.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">207- تیکه های آماده دوخت گیفت دندونی :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wsdl_img_۲۰۱۵۰۶۲۷_۱۸۲۹۲۴.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">206- کیفت های زنبوری نااز:</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wlzu_img_۲۰۱۵۰۶۰۲_۰۸۴۱۵۵.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">205- سفارش یکی از مشتری های عزیز برای نصب بر روی پرده اتاق</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;&nbsp;( حیوانات نمدی)</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ai0vk93cfw8l550a1uia.png" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/6ycqk7r90f90tkz6uykz.png" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/79i2yjc07cjjncshrnrr.png" alt=""></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="6">و نمای کلی ...</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/roc2e98tam2zytl3gk38.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">عکس هایی که مشتری های عزیز زحمت کشیدند از سفارش هاشون فرستادند:</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/gbofb2zb88uuy1u1nxai.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/eg5qrzhgdwyjrgg58p8r.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/nnfyuzrt6yv53ku8c1lv.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/pqlx8flg8jwhfm8lgdch.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/9u7zcsomhwlh6mbjroy2.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">204- کوسن های نمدی سفارش یکی از مشتری های عزیز:</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ygdnq8w2i0x2ek9ddtkh.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/qfhmxed5171al7x3ripw.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">203- سفارش یه مشتری خوش ذوق دیگه که من خیلی دوست اش دارم ( جاکلیدی خاتون)</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.img7.ir/kaeLr.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">202- سفارش یکی از مشتری های عزیز (آویز جغدها)</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.img7.ir/dA39H.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">201- سفارش های خانم فرزاد از شاهرود:</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0l1u_img_۲۰۱۵۰۵۲۳_۱۸۰۷۰۳.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5xt9_img_۲۰۱۵۰۵۲۳_۱۹۰۶۴۹.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rphg_img_۲۰۱۵۰۵۲۳_۱۹۱۷۵۱.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/g04u_img_۲۰۱۵۰۵۲۳_۱۹۱۹۵۴.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/w5ki_img_۲۰۱۵۰۵۲۳_۱۹۱۸۳۲.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fxk6_img_۲۰۱۵۰۵۲۳_۲۳۰۹۰۰.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/c0lc_img_۲۰۱۵۰۵۲۳_۲۳۱۹۳۴.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lp_img_۲۰۱۵۰۵۲۴_۰۰۰۳۴۱.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ih72_img_۲۰۱۵۰۵۲۴_۰۰۰۳۱۵.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jmhn_img_۲۰۱۵۰۵۲۴_۰۰۰۳۲۱.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4xjw_img_۲۰۱۵۰۵۲۴_۰۰۰۳۲۵.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/u6k4_img_۲۰۱۵۰۵۲۴_۰۰۰۳۰۴.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/oky6_img_۲۰۱۵۰۵۲۴_۰۰۰۳۱۱.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1v3u_img_۲۰۱۵۰۵۲۴_۱۰۰۲۲۶.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><b><font size="5" color="#993399">و اینم کل سفارش ها ...</font></b></div><div><b><font size="5" color="#993399"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/djdo_img_۲۰۱۵۰۵۲۴_۱۰۰۶۲۷.jpg" alt=""></div><div><b><font size="5" color="#993399"><br></font></b></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">200-سفارش خانم اسداللهی:</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/u2bh_img_۲۰۱۵۰۵۱۷_۰۹۲۸۰۲.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vvek_img_۲۰۱۵۰۵۱۷_۰۹۵۴۰۷.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">199- سفارش خانم امیدی :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hx3o_img_۲۰۱۵۰۵۱۶_۱۹۵۵۵۱.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">198- سفارش های سحر جون ( آویز- گیفت -ریسه اسم - عروسک انگشتی - جاکلیدی و..)</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/hy8f91uzymofoljxh8f4.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/0swfsg9u99z84pdoe55w.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/zswgzhxujz0zdhzopqdg.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/h1uv6ju9uk3d91gie2ya.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/875px55tw3e3g0n2had5.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/b290mao89c3qbrl14w0t.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2014-08-30T11:01:07+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند تیکه های نمدی آماده دوخت http://felt-decoration.mihanblog.com/post/42 <font size="6" color="#cc0000"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;">***مژده مژده ***</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"></font><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="4"><font color="#009900">دوستانی که تمایل دارند خودشون عروسک و تزیینات نمدی آماده کنند ولی کشیدن الگو و برش تمیز براشون سخته از این به بعد</font><b><i><font color="#cc33cc"> برای اولین بار در ایران برند تزیینات نمدی یونیکUnique</font></i></b><font color="#009900">&nbsp; این تیکه های آماده دوخت رو برای فروش ارائه میکند کسانیکه تمایل به خرید دارند از طریق ایمیل یا وایبر مدل درخواستی رو بفرستند که قیمت و اطلاعات لازم ارسال شود هر مدلی رو که درخواست کنید میتونیم آماده کنیم ..</font></font></span><div><font color="#009900" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 20px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 20px;"><br></span></font><div><font face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 20px;"><font color="#990000"><br></font></span></font></div><div><font face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 20px;"><font color="#990000">(توجه کنید این کار برای اولین باره در ایران انجام میشه کپی برداری شرعا و اخلاقا حرام است امیدوارم همکارهای نمدی کار چون گذشته از این طرح بسرعت کپی برداری نکنند !)</font><br></span></font><div><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="4" color="#009900"><br></font></span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/gi9wtkwd4caf3hpeshu8.jpg" alt=""></div></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/3gy3seo997mon15zr8uq.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/bs0kxqcss026pz8qkxja.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/2pb9o5g8qnmps9ecmnvr.jpg" alt=""></div> </div> text/html 2014-07-15T10:21:41+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند سفارش از طریق وایبر ..آدرس اینستا .... پیج فیس بوک ... http://felt-decoration.mihanblog.com/post/41 <font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">دوستان عزیز تلگرام -واتس آپ -من فعال است میتونید برای سفارش از &nbsp;این طریق &nbsp;هم اقدام کنید&nbsp;</font><div><font size="5"><br></font></div><div><font color="#009900" size="5">0919-8406537</font></div><div><span style="font-size: x-large;"><font color="#009900"><br></font></span></div><div><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: x-large;">اینستا :Handmade_felt_decoration</span></div><div><br></div><div><font color="#996633" size="5"><br></font></div> text/html 2014-06-11T16:01:41+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند سفارشات تحویل داده شده به مشتری ...(2) http://felt-decoration.mihanblog.com/post/40 <div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">197- سفارش یکی از مشتری های عزیز ( پکیج نمدی و تیکه های آماده دوخت )</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/n7nuof13n1x36yzm5do1.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">196-سفارش یکی از مشتریان عزیز( تاج تولد-ریسه تولد-گیفت دندونی ...)</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/tmt1epr3ysd37t7yekn8.png" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/v2t61yuj4oubpvz9tpui.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">195- پکیج نمدی سفارش یکی از مشتری های عزیز:</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/0w093cnj82bxg1kjasqe.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">194- سفارش خانم زمانی (سنجاق سر- جاکلیدی - سرمدادی....)</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/y0kaffewumnkavp13y2a.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/6j0wur7a5wis6iyjcfg7.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">193- سفارش یکی از مشتری های عزیز گیفت و پارچه نمدی &nbsp;در رنگ های شاد:</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/yvn16e227s61hjcmwbrk.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">192-گیفت های دندونی سفارش یه مشتری خوش ذوق برای کادو روز دندان پزشک:</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/764fka9o0x81gzq1i90p.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">191- تیکه دوزی روی سرویس خواب نوزاد به سفارش مشتری :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/15uhnwwajr6xe1v8jqf2.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">190- حلقه حیوانات جنگل آران :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/7iij2zmmqqe2th8bogqa.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">189- ریسه اسم رونیکا :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/55958zpyhzbm0yvmnpq2.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">188- گیفت های نی نی پسرونه :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/8cu1br6w9c6w2kijl2i1.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">187-حلقه حیوانات جنگل کسری جون :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/dqjir9xtvy5d6musenqe.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">186- کاور دستمال کاغذی طرح اتوبوس:</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/2oyu2rnl4wmmpbhaolwz.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">185- گیفت های دندونی کلاه دار (مدل پسرونه )</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/nyw9hb5p133i0e5v5zm0.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">184- اینم &nbsp;یه عالمه گیفت ناااز &nbsp;فرشته های مهربون سفارش یه مامان گل دیگه واسه تولد پرنسس کوچولوش:</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/hlm18b2vue57y4y3ndnv.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/pk2dzmsurouelc8ygf2v.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">183-سفارش یه مامان گل برای گل پسرش:</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/g7ae0u7f3t9oe3jwk6t8.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">182-</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#6600cc">گیفت فرشته های مهربون سفارش یکی از مامانای مهربون واسه بچه های کلاس دخترشون :</font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#009900"><br></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/who8ylxglimmhltfb2ud.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#009900"><br></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/be9yhb8poo1539v8xco1.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#009900"><br></font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#009900">سفارش های خانم سرافراز:</font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">181- نی نی قنداقی ها :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/qyc9hja2bo5odkb5su8k.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">180- آویز قطره و ابرها :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/8hct4vrtqpp2fcskmlrk.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">179-آویز ستاره و فرشته ها :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/cdsvc0pyjivrcwfsibkk.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/mjmv2gxnyngdvzvvfq2j.png" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">178-</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">حلقه خرسی سفارش خانم فروزنده:</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/u1eoh8bvlqvcb09srghh.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">177-</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">گیفت های تولد (پسر بچه )با بسته بندی زیبا</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;سفارش خانم رسولی....</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/zwi93kjykl96ryyu3bgr.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/8sb3h6a0syrgqwuy2k5e.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">سفارش های خانم حسینی :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">176-</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">پیکسل نمدی :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/jdajrkgyobxdup1o1sfp.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">175- آویز لک لک و نی نی :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/7ehubwfw1n23zby8kx48.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">174-سفارش خانم باقری :</font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1uls_picsart_۱۲-۱۴-۰۶.۲۴.۱۹.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/gtrb_picsart_۱۲-۱۴-۰۶.۲۵.۲۳.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ww8k_picsart_1444238072939.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">اینم ست اتاقش با تابلوهای ساخته شده توسط تزیینات نمدی یونیک :</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#006600">****************************************************</font></div><div><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qpos_picsart_۱۲-۱۴-۰۶.۵۷.۵۱.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="5" color="#cc33cc">173-سفارش خانم سمیعی :</font></div><div><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/dtd6lzju4h5gl1prgkzf.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/aut6e5dsgqisrpv65wr2.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="5" color="#009900">172-گیفت های تولد به سفارش مشتری :</font></div><div><font size="5" color="#009900"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/s7ipxjvazztvpdj2vjig.jpg" alt=""></div><div><font size="5" color="#cc0000"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/wr5o2pmbi770u4v9lqqu.jpg" alt=""></div><div><font size="5" color="#cc0000"><br></font></div><div><font color="#339999"><font size="5">171-میز کارم همین الان یهویی :</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div><font size="5" color="#cc0000"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/dva16asydhrujj2h0xfa.jpg" alt=""></div><div><font size="5" color="#cc0000"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/n8zfdq1gd1iexl7nqw0f.jpg" alt=""></div><div><font size="5" color="#cc0000"><br></font></div><div><font size="5" color="#3333ff">170-سفارش خانم وکیل زاده حلقه حیوانات جنگل :</font></div><div><font size="5" color="#3333ff"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/s8f87nn6fbz2bgr7flff.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/sa9bwmf20zy686bneqf3.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="5" color="#cc0000">169-سفارش خانم شکوهی :</font></div><div><font size="5" color="#cc0000"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/s9ap6fxb7mdc7z8f2zlh.png" alt=""></div><div><font size="5" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="5" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="5" color="#3333ff">168-گیفت های تولد با تم حیوانات جنگل :</font></div><div><font size="5" color="#3333ff"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/xz4yumkr2vfaj6o6ykjh.png" alt=""></div><div><br></div><div><font size="5" color="#009900">167-بنر HAPPY BIRTHDAY:</font></div><div><font size="5" color="#009900"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/415jqbzuej4cu3hk7f1n.png" alt=""></div><div><font size="5" color="#993399"><br></font></div><div><font size="5" color="#cc0000">166-ریسه قلب های رنگی:</font></div><div><font size="5" color="#cc0000"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/z78no33mmdup45ydo5e7.png" alt=""></div><div><font size="5" color="#993399"><br></font></div><div><font size="5" color="#993399"><br></font></div><div><font size="5" color="#993399">165-تابلو های زیبا با تم آکواریوم :</font></div><div><font size="5" color="#993399"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/d56b18qlb4hwyexj7rps.jpg" alt=""></div><div><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="5" color="#339999">164برچسب های نمدی برای نصب رو کاشی &nbsp;و لوازم سرویس بهداشتی :</font></div><div><font size="5" color="#339999"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/c1kmwu55n1ttvf5jr0hm.png" alt=""></div><div><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">163-</b></div></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/cdkq63dsq1cx0d5qiqzx.png" alt=""></div><div><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">162-</b></div></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/cs7085p35t34h6tj1jiy.png" alt=""></div><div><font size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="5" color="#cc33cc">161-سفارش خانم ادیبان :</font></div><div><font size="5" color="#993399"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/lo8fv8kxo9dxi1tdsefu.jpg" alt=""></div><div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">160-</b></div></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/xs3ie3hn51keqiqbfkai.jpg" alt=""></div><div><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="5">سفارش آقای معین :</font></div><div><font color="#3333ff" size="5"><br></font></div><div><font size="5" color="#cc33cc">159-گیفت فرشته دندون ...</font></div><div><font color="#3333ff" size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ypjrx68mzek5o7ncdstk.png" alt=""></div><div><font color="#3333ff" size="5"><br></font></div><div><font size="5" color="#cc0000">158-سفارش خانم دانیالی :</font></div><div><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/31vr3eoaihagrx8nw1gm.jpg" alt=""></div><div><font color="#006600" size="4"><br></font></div><div><font color="#006600" size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ibawm3dga1ivvmfwbz3x.jpg" alt=""></div><div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">157-</b></div></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br></b></div><div><font color="#006600" size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/91o1mtdy9xtlswrvfkz4.png" alt=""></div><div><font color="#006600" size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#3333ff">اینم عکس اتاق و گیفت های نی نی نازش که زحمت کشیدن و برامون ارسال کردند :</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/l3zzgj9j72sfq6zwo23q.jpg" alt=""></div><div><font color="#006600" size="4"><br></font></div><div><font color="#006600" size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/v9jffxmpkqqxry01k3kx.jpg" alt=""></div><div><font color="#006600" size="4"><br></font></div><div><font color="#006600" size="4">156-عروسک های آویز &nbsp;لوستر (سفارش خانم صدیقی عزیز )</font></div><div><font color="#006600" size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4kza_img_۲۰۱۵۰۷۱۶_۱۴۲۸۵۰.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ydva_picsart_1444736990493.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font color="#006600" size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#993399">155-تکه دوزی روی پرده ست متناسب با عروسک های لوستر :</font></div><div><font size="4" color="#993399"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/j8asbwqaeskg3qqubj0d.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font color="#006600" size="4"><br></font></div><div><font color="#993399" size="5">154-بعد از نصب بروی پرده :</font></div><div><font color="#993399" size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/0zja2ozz0fjugh5188de.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div><font color="#006600" size="5">153-حلقه سفارش آقای یزدانی برای مهدیار کوچولو :</font></div><div><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ou6gl4tjyhxjs0wslzez.jpg" alt=""></div><div><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099">152-تیکه های آماده دوخت حیوانات نمدی (به سفارش مشتری )</font></div><div><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/32536304476871029206.jpg" alt=""></div><div><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div><font size="4" color="#006600">151-سفارش یکی از مشتری های عزیز (ریسه اسم راستین با تم حیوانات جنگل )</font></div><div><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/89736187431847312735.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/19009188958887991944.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#333333"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#333333">150-عدد ONE برای تولد یکسالگی با تم زنبوری :(سفارش خانم ناظری)</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#333333"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/01893919937408101756.jpg" alt=""></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#333333"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#3333ff">اینم مشتری کوچولوم با عدد ONE:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#3333ff"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/wl8u393jmutz1dwx94h0.jpg" alt=""></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#333333"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#333333">149-تکه دوزی روی لباس با تم زنبور :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#333333"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/62219795412516576926.png" alt=""></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#333333"><br></font></div><div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">148-</b></div></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br></b></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#993399">55 عدد گیفت دندونی با تزیین تور و ربان سفارش خانم قربانیان:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#993399"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/67341835239355968331.png" alt=""></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#3333ff"><br></font></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#333333">147-زیربشقابی و زیر لیوانی به سفارش مشتری :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#993399"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/01418993777426321740.jpg" alt=""></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#993399"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#993399">146-گیفت های سفارش خانم موسوی پور :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#993399"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/87107145348296878468.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/23264450338624369681.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/91394182853597027776.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;"><font size="4"><br></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/02719551620764613531.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/52287976374252109775.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;"><font size="4"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;"><font size="4"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;"><font size="4"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;"><font color="#009900" size="5">145-مراحل ساخت یه گیفت خوشگل برای مشتری :</font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;"><font size="4"><br></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/68556599537052523357.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;"><font size="4" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;"><font size="4" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;"><font color="#3333ff" size="5">144-عروسک های آماده دوخت سفارش خانم مهاجر عزیز :</font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;"><font size="4" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/27472676198247630782.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;"><font size="4"><br></font></span></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#993399" size="5">143-یه حلقه خوشگل و متفاوت &nbsp;برای &nbsp;امیر رضا جون:</font></div><div><font size="4" color="#993399"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/70146422112556298460.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;"><font size="4">142-گیفت و تاج جشن دندونی کوروش کوچولو ..مبارک باشه دندون هات خاله جون</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 24px; line-height: 27.600000381469727px;">(</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 24px; line-height: 27.600000381469727px;">تهران</span><span dir="LTR" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 24px; line-height: 27.600000381469727px;"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 24px; line-height: 27.600000381469727px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 24px; line-height: 27.600000381469727px;">)</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/2dg2momt0y9mx5hhzf78.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/yy6pb7fatlm420uhhuqs.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">141-سفارش مامان پرهام جون برای پسر نازش :</font><font color="#ff0000" face="Tahoma, sans-serif" size="5"><span style="line-height: 27.600000381469727px;">&nbsp;</span></font><font color="#ff0000" size="4"><b><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">(</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL">تهران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;)</font></b></font></div><p class="MsoNormal"><span style="color:red"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="color:red"><o:p></o:p></span></p><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/ynx8s83yc9627c6kizhl.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#993399" size="4"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;">سفارش یکی از مامان های گل واسه گل پسرش مانی :مبارکتتتتتتتتتت باشه خاله جون ..</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;">140-( کوسن عروسک دایناسور و حلقه کشتی نوح )</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"></font></div><div><font color="#993399" size="4"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/qdx8o8ei9l5if3uro3nx.jpg" alt=""></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br></b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">139-</b></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/08bxbczzj5ta3bbbuzea.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4" color="#009900">138-ریسه اسم ملورین خانم :</font></div><div><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/8cxtg9jogzpqdz4cx5e9.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/48lisc00175jhf0jquc4.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">137-تیکه دوزی روی پرده اتاق :</font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/he0okyri6cavm6ue5klw.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/z9ekveqv3nh837gvfu2r.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#cc0000">136-ریسه اسم آقا مهراب گل :</font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#cc0000"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/dfmsb9fk9wuq1ekwar67.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font color="#336666" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">135-عروسک های گاو خوشگل :</font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/kq1ijsjeublmeezru19u.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399">134- عروسک های لیدی :</font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/az6gd9t6r1ald36h1mhu.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/f7yt8mrf0p859pws8znk.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">133-</b></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#6633ff"><br></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#6633ff">60 تا گیفت نی نی فنجونی سفارش یه مامان گل :</font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#6633ff"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/p5tlkulsas9n30jmpohq.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/8i1u1n57bn8r5zk6nmh5.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000">مشتری کوچولوی ناز من همراه با گیفت های تولدش :&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/dwuvp6c1agcg33m91u4l.jpg" alt=""></div><div><font size="4" color="#009900">132-یه حلقه خوشگل و متفاوت سفارش مامان کارن جون :</font></div><div><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/foow3oxkjcomdc1oysg2.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000099">131-عروسک های 20 سانتی حیوانات جنگل سفارش الهام عزیز از اصفهان :</font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><br></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/lhfzwaoqljwplmm1emk5.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/if3pz6232qdgebwt82i1.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/qrpj15bdg49ukxo9c6g7.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/2jln0z8k3z88i66dvkmu.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/6ad5522qtnjkt8vdst23.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#993399">130-گیفت های نی نی فنجونی رنگی سفارش هانی عزیز ...ادامه دارد منتظر باقی سفارشش باشید ..</font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/e4trgzs5pd5rav3ej9j0.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/b1nbtnuehxtrpiwlxbh3.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/n8mcinfricdqoc2nda3v.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/1h65qozjdog2hbu7rhpo.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4">129-گیفت های دندونی رنگی ادامه سفارش های هانی عزیز :</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/50q805thb000j6d7hrn1.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/it9cqqnc3gs0xw8pjdzt.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">128-حلقه 30 سانت سفارش هانی عزیز از تهران :</font></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/9arkgum55khjnastyrgy.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="4">127-گیفت های چشم نظر واسه تولد یه خانم خوشگل کوچولو:</font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="4"><br></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/hfnw720sa7byvxspd105.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;">126-آویز دخترونه رودری سفارش مامان نارینا کوچولو واسه دخمل تو راهی اش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;">(طراحی متناسب با تم اتاقش انجام شده)</span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/zru8knq14gp4vxpu9hw4.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/5o8dghj4v942wyjx8ly7.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/6se1pqnj3l62fu5yzlza.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#cc33cc">125-سفارش مامان بارن واسه دخمل نازش :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/b6nnksklp7upe5duy7na.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#6633ff">124-تابلو های سفارشی مهدیه جون برای &nbsp;خواهر زاده اش :</font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#6633ff"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/2a8t0jhqkcrhce7t8mrv.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/h08qqqn2flp05zsksbxa.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/0mpe0lks16q8zhvakvl5.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/6shehewmbrg2ws53o6yx.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><font size="4">123-</font><font size="3">گیفت های فرشته برای جشن تولد ورود یه نی نی دخملی ناز :(سفارش خانم شفقی عزیز )</font></font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/1enms6scmwhm3u75zvz4.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/dq6lfhg5z1ew008gryta.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/w3ftidpgyvxl1faptckn.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="5">122-مگنت های آشپز برای نصب روی یخچال &nbsp;:</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/owe5lm66wtshx0upbzjl.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="5">121-حلقه حیوانات :</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/us92mx2wnqyw8d561oni.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="5">120-سنجاق سر و تل و کش موهای &nbsp;سفارشی :</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/ezg8s5u6h7ngd682yb9g.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">119-</b></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/he1qr8c6tswdfk7ze7oi.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/gljfjcl12v1cix24c17q.jpg" alt=""></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br></b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">118-</b></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/1kflw7raow1o6qzxs9jq.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="5">117-عروسک انگشتی های پرنسس ها :</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/yg0k8vb1sp8wcivo0c56.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="5">116-آویز بالن و ابر سفارش خانم حسن پور :</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/efzvl02edqe80d0ky5t2.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="5">115-ریسه اسم سفارش مامان ستاره عزیز از بچه های خوب نی نی سایت :</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/gd77p267z0ikdudayz46.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/12zrl673gj6rlwsqq8i1.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/z97xyshrkwmr2wl3yrhy.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/l3ujmlfwzaxljg8k1lz1.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="5">114-عروسک های نمایشی سفارش یکی از مشتری های عزیزم برای کارگاه مادر و کودک :</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/3pg16xedlus37ypc66tf.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/7r0g2af1mg2hl6o0v69p.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/lbujfqw0scyb8jdas1v3.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/0qqir5amq1dyedf583rp.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/rah037d920p3l6ztx304.jpg" alt=""></div><div><div><br></div></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/hfoimijo594bvp26rqu9.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="5">113-گیفت های عروس و داماد مناسب مراسم عروسی - عقد - نامزدی ...</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/gr6ifuzvu32l7scyy6yy.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/cbylj1s8ywfpna7d8vgn.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">112-زیر بشقابی با طرح سفارشی یکی از مشتری های عزیز :</font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/w31pi1x1rswllo8x58dr.jpeg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">111-جا دستمال کاغذی و سطل زباله نمدی :</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/v6ftoemvn9yhn2ddvhuh.jpeg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="5" color="#993399">110-گیفت های &nbsp;مخصوص تولد سفارش یکی از مشتری های عزیز:</font></div><div><font size="5" color="#993399"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/g040y0n02s77sjv41z1c.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>109-</b></font></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><br></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/z81xfgflh99w3787qkkc.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>108-</b></font></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/75u9l3me3y1w23wkxukk.jpg" alt=""></div><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>107-</b></font></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/lgcsk3hd8e9u3hsbrp0w.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>106-</b></font></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><br></b></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/whi4qs50zmk7rzvmplsf.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/589xd1xois9w7z51mfpr.jpg" alt=""></div><div><font size="5" color="#993399"><br></font></div><div><font size="5" color="#993399">105-سفارش خانم امینی عزیز برای تولد دختر گلش ( گیفت )</font></div><div><font size="5" color="#993399"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/tuoyqkda81yw5pgr0hup.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font color="#cc33cc" size="4">104-سفارش خانم بزرگی عزیز برای سیسمونی پسر تو راهی اش :</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/zl3fgjt0f7ji75ze7lgf.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>103-</b></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/2glrdstpioo0y3zs9jtx.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc6600" size="4">102-سفارش خانم مظفری &nbsp;عزیز برای پسرگلش&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">:</span></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#cc6600"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/fd2isralkbkz5l646z6q.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/t5x531agc7zx9r3jf7es.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/5x2gaxr6l2bl3ukjrawd.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4" color="#cc33cc">101-ریسه اسم سلنا خانوم به سفارش مامان گل با سلیقه اش :</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/e1pd0tiqqso2v8jz3vr8.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/cjbx1evoask0r0y7uwq8.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/j2wpsw8vq3yzvbm653z4.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#3333ff">100-یه حلقه خوشگل به سفارش یه مامان مهربون واسه &nbsp;زیبا تر شدن چیدمان سیسمونی پسر تو راهی اش :</font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/3jt658d0dcngsqvwghet.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4" color="#009900">99-تابلو های سفارشی خانم رحیمی عزیز :</font></div><div><font size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/9kyuyxarlz0i2x36brs6.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>98-</b></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/viuulsv7catnyhyayd6k.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#cc33cc">97-این کیف موبایل رو هم من برای مامان عزیزم دوختم که عاشقشم ..<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"></font></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/vwqui6xotmnq6p7gzeh6.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">96-بفرمایید دونات&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif">&nbsp;سفارش خانم امان الهی عزیز :</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/zbeya3xcbu8ksg0gvxnh.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#993399">95-اینم سفارش یه مامان مهربون برای اتاق دخملش :</font></div><div><font size="4" color="#993399"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/abexgp3y8w9mcppomdm9.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4" color="#cc33cc">94-ریسه اسم شایلین خانم گل :</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/hwe76nut9t5col8b1f1k.jpg" alt=""></div><div><font size="4" color="#3333ff">93- عروسک های بالرین اش :</font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ul8lticro5g50rgau7vd.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4">92-یه عالمه گیفت ببعی برای تولد :</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/agmlu9vqtw9d1k0270ph.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4" color="#993399">91-اینم یه عروسک نانازی نمدی :</font></div><div><font size="4" color="#993399"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/tba07oscd5lnr70usmg5.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2014-01-16T07:01:45+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند عروسک نمدی http://felt-decoration.mihanblog.com/post/35 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">کد 1 :</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/48917651911858613634.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">کد 2 :</span></div></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/68726164002153389608.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">کد 3 :</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/78627022054869255473.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">باقی عکس ها رو در ادامه مطلب ببینید ..</font></div> text/html 2014-01-15T18:31:37+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند فروش پارچه نمدی ... http://felt-decoration.mihanblog.com/post/1 <div><br></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.7000007629395px; text-align: right;"><font color="#993399" size="4"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.7000007629395px; text-align: right;"><font size="5" color="#ff0000"><b><br></b></font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.7000007629395px; text-align: right;"><font size="5" color="#ff0000"><b>فروش اینترنتی پارچه نمدی :</b></font></span></div> <span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.7000007629395px; text-align: right;"><div><font size="3"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><br></span></font></div><font size="3">پارچه های نمدی در رنگ های متنوع &nbsp; به فروش میرسد :</font></span><div><font size="3"><br></font></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; line-height: 18.6875px; text-align: right;">نمد&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; line-height: 18.6875px; text-align: right;">A5.....&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; line-height: 18.6875px; text-align: right;">قیمت: 1000 تومان</span><font size="3"><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;">نمد 25* 30 ( کمی بزرگتر A4)................ قیمت: 2000 تومان</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;">نمد 50* 30 ( کمی بزرگتر از A3)................ قیمت: 3000 تومان</span></font><div><font face="Tahoma" size="3"><span style="line-height: 18.6875px;"><br></span></font></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; line-height: 18.6875px; text-align: right;">نمد 70* 30 ( کمی بزرگتر از A2)................</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; line-height: 18.6875px; text-align: right;">قیمت: 4000 تومان</span><font face="Tahoma" size="3"><span style="line-height: 18.6875px;"><br></span></font><div><font size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#cc0000">متری با عرض 140 هر متر 16000 تومان ..(فروش فقط در متراژ بالای 10 متر..)</font><br style="line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"></font><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;">امکان پست به تمام نقاط کشور هست (هزینه پست با خریدار محترم)</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;">تلفن تماس : 09370317564</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><br></span><div><font size="3"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><br></span></font><div><font size="3"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;">پارچه ها از بهترین کیفیت و ارزانتر از همه جا ...</span></font><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><font size="3">رنگ پارچه ها خیلی شادتر و زیبا تر از عکس است ...</font></span></div><div><font size="3"><br></font></div><div><span style="color: rgb(218, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><font size="3">پارچه ها وارداتی از ترکیه هستند همانطوریکه می دانید صنعت پارچه در ترکیه در دنیا حرف اول رو میزنه پس در کیفت و شفافیت و حفظ رنگ پارچه ها شک نکنید</font></span><font size="3"><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"></font><br><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><font size="4" color="#3333ff"><i>44 رنگ موجود:</i></font></span></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/42083892992031492398.jpg" alt=""></div><div><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">پارچه نمدی طرح دار ( خال دار و طرح قلب )</font></div><div><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">سایز 30 در 50 قیمت 3500</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7jcv_img-20160215-wa0001.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font color="#006600"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ftqx_img-20160215-wa0000.jpg" alt=""></div><div><font size="4" color="#990000"><br></font></div><div><font size="4" color="#990000">تلفن تماس : 09198406537</font></div><div><font color="#006600" size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#663333">ایمیل : parya_557@yahoo.com</font></div> </div></div> </div> </div></div> text/html 2013-11-23T09:42:07+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند عروسک های نمایشی .. http://felt-decoration.mihanblog.com/post/34 <font size="4">بهترین گزینه برای بازی با بچه ها و پرورش خلاقیت اونها ...</font> <div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">کد 1:</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/21620303670504370923.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/28076898836522282793.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;">کد 2:</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/10800990624549952596.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;">کد 3:</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/00590059360159971435.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">باقی عکس ها رو در ادامه مطلب ببینید ..</font></div> text/html 2013-11-23T09:20:41+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند بالش های فانتزی نمدی برای سیسمونی .. http://felt-decoration.mihanblog.com/post/33 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">کد 1:</font> <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/43977030011835051883.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">کد 2:</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/34762167157454493017.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;">کد3:</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/54513201486322429283.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;">کد4:</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/86853546054192999610.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">بقیه مدل ها رو در ادامه مطلب ببینید ...</font></div><div><br></div> text/html 2013-11-11T10:09:34+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند نمونه عروسک انگشتی ... http://felt-decoration.mihanblog.com/post/30 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/29537545302385893972.jpg" alt=""></div><div><font color="#ff0000" size="4">باقی &nbsp;عکس ها در ادامه مطلب ...</font></div> text/html 2013-11-10T23:00:36+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند نمونه قاب عکس نمدی... http://felt-decoration.mihanblog.com/post/29 <font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کد 1:</font><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kanakh.com/upload/uploads/13841245301.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4">کد 2 :</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kanakh.com/upload/uploads/13841246151.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4">کد 3 :</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kanakh.com/upload/uploads/13841248141.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">باقی مدل ها رو در ادامه مطلب ببینید :</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div> text/html 2013-11-10T21:31:21+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند سفارشات تحویل داده شده به مشتری ...(1) http://felt-decoration.mihanblog.com/post/28 <div><br></div><div><font size="4"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;">سفارش شیرین عزیز :</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"></font></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/53043449415138391131.jpg" alt=""></div><div><font size="4"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><br></div><div><font size="4">حلقه اتاق پرهام جون :</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/84785753237371005350.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/75202870743083073314.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/05653297728738325916.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>*******************************************************************************</div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">سفارش مامان سمیه واسه دخمل نازش</font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"> :(<span style="line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;">حلقه بالرین های معروف</span><span style="line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;">&nbsp;)</span></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span style="line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span style="line-height: 18.69999885559082px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/20395995684150273282.jpg" alt="آپلود عکس"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/60244914533828298110.jpg" alt="آپلود عکس"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/66927894829544518748.jpg" alt="آپلود عکس"></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">آویز &nbsp;جغد سفارش مامان آوین گل&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uploadax.com/images/33826261450787737805.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">************************************************</font></div><div><font size="4">حلقه نمدی دخترونه سفارش شیما جون :</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/72009595471709830269.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4">سفارش حلقه پسرونه &nbsp;ملیسا جون مامان نوید کوچولو :</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/24599796690915869278.jpg" alt=""></div></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">سفارش مامان پارسا :</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/83193998572314855136.jpg" alt=""></div><div><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><font size="4">حلقه سفارش لیلا جون واسه پسرش کوروش خان :</font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><font size="4"><br></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/49145811282813917140.jpg" alt=""></div><div><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="4"><span style="line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;">اینم حلقه شیک و تک و زیبا سفارش سمیرا جون واسه گل پسرش سامیار :</span><br style="line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="4"><span style="line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="4"><span style="line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/59442319955273818689.jpg" alt="آپلود عکس"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/21570993918503752791.jpg" alt="آپلود عکس"></div><div><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div><font size="4" color="#333333">&nbsp;حلقه سفارش سونیا جون برای پسر گلش کارن و سنگ هنری سفارش خودش (ولنتاین):</font></div><div><font size="4" color="#333333"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/96715185091873579483.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/10807414625045927155.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#009900">قطر حلقه ها 35 سانت و طول هر عروسک 10 - 12 سانت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">********************************************************************</font></div><div><font size="5">کوسن نمدی سایز 30*30 آماده و توپر سفارش لیلا جون :</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/70367468396151416810.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="5">سبزه عید سفارش دوست عزیزم پانی جون برای آتلیه عکاسی اش :</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/27717322472336710136.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/19482503464943860035.jpg" alt=""></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">**********************************************</font></div><div><font color="#ff0000" size="6">بقیه سفارش های دوستان رو در ادامه مطلب ببینید ...</font></div> text/html 2013-10-23T13:54:29+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند پکیج آموزشی ساخته های نمدی http://felt-decoration.mihanblog.com/post/26 <b style="text-align: right;"><table class="Thread" style="font-family: Tahoma; line-height: 1.7em; text-align: right; font-size: 11px; direction: rtl; width: 548px; border-collapse: collapse; padding: 0px; table-layout: fixed;"><tbody><tr><td valign="top" style="padding-top: 5px;"><div style="text-align: justify;"><b style="line-height: 18.700000762939453px;"><table class="Thread" style="font-size: 11px; direction: rtl; text-align: right; line-height: 1.7em; width: 548px; border-collapse: collapse; padding: 0px; table-layout: fixed; display: inline !important;"><tbody style="display: inline !important;"><tr style="display: inline !important;"><td valign="top" style="padding-top: 5px; display: inline !important;"><font color="#993399"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br>خوشحالیم که &nbsp;اولین ارائه دهنده پکیج آموزشی در ایران <br><br>هستیم دوستان عزیز لطفا دقت داشته باشیدبه تقلید از <br><br>تزیینات نمدی یونیک افراد دیگری سی دی و دی وی دی <br><br>آموزش نمدی رو برای فروش ارائه کردند که تنها مرجع <br><br>اصل فروش این سی دی ، تزیینات نمدی یونیک است و <br><br>ما شعبه دیگری نداریم..</font><br><br></font><b style="line-height: 18.7000007629395px;"><table class="Thread" style="font-size: 11px; direction: rtl; text-align: right; line-height: 1.7em; width: 548px; border-collapse: collapse; padding: 0px; table-layout: fixed;"><tbody><tr><td valign="top" style="padding-top: 5px;"><font size="3"><font color="#009900">دوستانی که تمایل دارند &nbsp;خودشون در منزل کاردستی های نمدی درست کنند :&nbsp;<br></font><br><font color="#ff0000">من یک پکیج آموزشی برای کودکان و مادران عزیز آماده کردم ( حاوی یک عدد سی دی آموزشی (مدل ساخت ، الگو ، آموزش ساخت &nbsp;تصویری و ویدئویی در دوبخش مقدماتی و پیشرفته )- 10 رنگ پارچه نمدی سایز A5- قیچی - چسب مایع - پشم شیشه- پک نخ و سوزن ) هر کسی خواست میتونه سفارش بده هزینه :50.000 تومان&nbsp;</font><br><br><font color="#993399"><b>سی دی آموزشی شامل :<br><br></b></font></font><span style="color: rgb(128, 0, 128); font-size: small; line-height: 18.7000007629395px;">&nbsp;سی دی آموزشی کارهای نمدی (الگو - مدل ساخت - آموزش تصویری ساخت ) این سی دی از سه بخش تشکیل شده بخش مقدماتی که کارهای ساده تری رو توضیح میده &nbsp;و از &nbsp;انواع دوخت ها شروع میشه و بخش پیشرفته که کارهای سخت تر رو آموزش میده و قسمت فایل های ویدئویی آموزشی ..محتوای : چند نوع آویز - دوخت حروف نمدی اسم - عروسک های نمدی - آموزش حلقه نمدی - جامدادی نمدی - تل های نمدی -کوسن نمدی -عروسک انگشتی -قاب عکس - کلاه نمدی -انواع گل های نمدی و خیلی چیزهای دیگه ...</span></td></tr></tbody></table></b></td></tr></tbody></table></b></div></td></tr></tbody></table><br><br></b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/72119078572142846725.jpg" alt=""><b style="text-align: right;"><br><br></b><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/28911267059587825601.jpg" alt=""></div><div><b style="font-family: Tahoma; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><font size="4"><br></font></b></div><div><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#009900">تعداد 5 عدد کتاب آموزش ساخته های نمدی نیز بصورت سی دی آماده فروش میباشد قیمت هم 10.000 تومان که میتونید تهیه کنید ..</font></div> text/html 2013-10-13T16:49:24+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند نمونه سنجاق سر - تل - گیره مو .... http://felt-decoration.mihanblog.com/post/21 <div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">کد 1:</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/60902884753220968252.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">کد 2:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/22680334240469567077.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">کد 3:</span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/78930588393044297888.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2013-10-10T21:19:05+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند نگهدارنده گیره مو ، سنجاق سر ... http://felt-decoration.mihanblog.com/post/18 <div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">1-</font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/84446560992484237949.jpg" alt=""></div><div><br></div><br><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">2-&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/23241205615650192730.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.pic98.ir/images/q5q53d93zc5rfibfmpvy.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2013-09-16T19:27:42+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند نمونه تابلو.. http://felt-decoration.mihanblog.com/post/16 <font size="4">کد 1:</font><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/90612406953524120748.jpg" alt=""></div><div><br><div><br></div><div><font size="4">کد 2:</font></div></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/62100919745043034946.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">کد 3:</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/65228182052358513885.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" size="4">برای دیدن باقی عکسها ادامه مطلب رو ببینید ...</font></div> text/html 2013-09-13T22:09:50+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند نمونه ریسه اسم و حلقه نمدی و آویز : http://felt-decoration.mihanblog.com/post/14 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">کد شماره 1:</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/45505542325177283617.jpg" alt=""></div><div><br><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"></font><div><font size="4">&nbsp;کد شماره 2: </font><br><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/82500720682821347409.jpg" alt=""></div><div><font size="4"><br>کد شماره3:<br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/99664499988154322164.png" alt=""></div></div><div><font size="4"><br><br></font></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" size="4">برای دیدن باقی عکسها ادامه مطلب رو ببینید ...</font></div><div><br></div> text/html 2013-09-13T19:07:07+01:00 felt-decoration.mihanblog.com پریا زند نمونه گیفت های نمدی ... http://felt-decoration.mihanblog.com/post/13 <font color="#006600" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">هر کدام از این نمونه ها رو سفارش بدید در اسرع وقت ساخته می شود :</font><div><font color="#006600" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">غیر از نمونه های فوق هر مدل دیگه ای که قابل ساخت با نمد باشه نیز پذیرفته میگردد عکس مدل درخواستی رو ایمیل یا وایبر یا با واتس آپ ارسال کنید ..<br></font><div><br></div><div><br></div><div><font color="#990000" size="4">گیفت &nbsp;های تولد و نوزادی:</font></div><div><br></div><div><font size="4">کد 1:&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/28891559603298631981.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;">کد 2:&nbsp;</span></div><div><br></div><div><img src="http://www.8pic.ir/images/63030099604139935582.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس"></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;">کد 3:&nbsp;</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/34564651103057787972.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">کد 4:&nbsp;</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/19693542578098433398.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;">کد 5:&nbsp;</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/81287956318179342229.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;">کد 6:&nbsp;</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/25917377852448864691.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;">کد 7:&nbsp;</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/18177191219453991251.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;">کد 8:&nbsp;</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/05075857653268003514.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">کد 9:&nbsp;</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/01550300361622778412.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;">کد 10:&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/89749706420532127103.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;">کد 11:&nbsp;</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/51497511346423099703.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;">کد 12:&nbsp;</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/50022738714725453050.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/47325990677805272254.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;">کد 13:&nbsp;</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/51601437554541864117.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: large;">کد 14:&nbsp;</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/95854514716517373688.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/59094120108023022496.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">کد 15:&nbsp;</span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/09269488446654343367.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/80614596773526528130.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;">کد 16:&nbsp;</span></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uploadax.com/images/28837504520798552545.jpg" alt=""></div><div><font size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 17:&nbsp;</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uploadax.com/images/30033761062353574427.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 18:&nbsp;</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/26479176921623514255.jpg" alt=""></div><div><font size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 19:&nbsp;</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/63200514014190658736.jpg" alt=""></div><div><font size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/89574025533944581256.jpg" alt=""></div><div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">کد 20:&nbsp;</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/87158419801456598371.jpg" alt=""></div><div><font size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><span style="font-size: large;">کد 21:</span></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/67033228169466736992.jpg" alt=""></div><div><font size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 22:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/94504538625433930561.jpg" alt=""></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 23:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/88651517733599047325.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><font size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 24:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/80920153952708913524.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><br></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 25:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/56213416022224246414.jpg" alt=""></div><div><font size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 26:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/14515711691357822806.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><br></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 27:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/15763453988680677310.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><font size="4"><br></font></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 28:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/09575466888314293660.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4"><br></font></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 29:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/96544900627726381570.jpg" alt=""></div><div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">کد 30:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/27556162934479680172.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/16269527638117422593.jpg" alt=""></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 31:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/72854937066534542025.jpg" alt=""></div><div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">کد 32:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/87668278298368580836.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 33:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/43399993707293223646.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 34:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/64526680323664998984.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11645072687341992302.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 35:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/03460596847702367337.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 36:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/00420556572978592367.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/04666368810992918647.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11789403336884321160.jpg" alt=""></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 37:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/08229403331978614628.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 38:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/65605913177585938843.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 39:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/10654980575824858455.jpg" alt=""></div><div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">کد 40:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/21458542617476699650.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 41:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/32419343625076625879.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 42:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/59194110795928762788.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 43:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/94754847425453385818.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 44:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/74617670792378995234.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/30813211716274132700.jpg" alt=""></div><div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">کد 45:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/94934773789151493376.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/11119783675773898312.jpg" alt=""></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 46:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/02324012632614816242.jpg" alt=""></div><div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">کد 47:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/51798654664812381702.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/36581472808006950716.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/75402535054628805910.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/87315688627620797810.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 48:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/15158267252433376916.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/53618073146502539787.jpg" alt=""></div><div><div><span style="font-size: large;">کد 49:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/48449029873492877791.jpg" alt=""></div><div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">کد 50:</span></div></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/35667483238653831644.jpg" alt=""></div> </div>